Udvalget til revision af byggeriets aftalesystem (AB-systemet)

Denne side er et lukket kommunikationsforum for AB-udvalget.

For yderligere information om AB-udvalget og revisionen af byggeriets aftalesystem henvises til information om AB-systemet på bpst.dk (nyt vindue).